Read more: http://techdesktop.blogspot.com/2007/08/manual-cual-es-el-feed-de-mi-blog.html#ixzz2OPda9Tcp

MEDITACIÓNS AO COMPÁS DA LEITURA DUNHA NOVA XORNALÍSTICA, Heike DoutineLeo:
Americanos expertos na luita na xungla
da infantaria de mariña,
apoiados por bombardeiros e carros de combate,
rexeitaron ao inimigo xunto a Khe Shan.
Morreron 51 vietkongs.

Consulto o dicionário.
Busco a palavra
VIETKONG

Encontro:
comunista vietnamita.
Palavra composta por:
Viet, a persoa,
e Kong, a idea.

Comprobo:
Americanos expertos na loita na xungla,
apoiados por bombardeiros e carros de combate,
mataron a 51 persoas,
para matar unha idea.

Pergunto:
Cando comprenderá o Pentágono
que soldados e tanques,
napalm, gas tóxico e bomas
só poden matar a persoa,
só ao Viet,
nunca ao Kong, a idea?